Is Zumba Fitness een valabel alternatief voor lopen en fietsen?

zumba fitness lopen en fietsen

Een zittende levensstijl wordt wel eens in verband gebracht met een aantal welvaart aandoeningen zoals obesitas, diabetes type II en hartkwalen. Langdurige aerobe oefeningen kunnen preventief werken tegen deze ziekten. Het is wel nodig dat men de juiste oefeningen kiest om dit te bewerkstelligen, en daarom is het gewenst om na te gaan welke oefeningen hierbij het best passen qua efficiëntie en compatibiliteit.

Vroeger werd hiervoor vooral ingezet op sporten zoals lopen en fietsen, nu worden meer en meer nieuwe sporten zoals Zumba geïntroduceerd. Velen zien dit als een alternatief voor de klassieke sporten zoals lopen en fietsen. Maar, klopt dit wel? Is het niet nodig om hier onderzoek naar te voeren? Het is dan ook geen wonder dat recent wetenschappelijk onderzoek gedaan werd naar de efficiëntie van populaire fitnessprogramma’s zoals Zumba. Dit wetenschappelijk onderzoek had tot doel te bewijzen dat twee zorgvuldig uitgekozen Zumba workouts de gewenste resultaten gaven op het gebied van calorieverbruik. Dit werd gemeten door middel van bloedstaaltjes waarbij het zuurstofgebruik werd gemeten. De werkwijze van dit onderzoek werden voorgelegd aan, en goedgekeurd door een onderzoekspanel van de Chapman universiteit.

De onderzoeksgroep bestond uit een twintigtal gezonde deelnemers die ’s ochtends werden getest. Iedere deelnemer werkte een sessie van één uur af. De resultaten werden verkregen na afname van bloedstaaltjes, voor en na het doen van de oefeningen. 12 mensen deden de Zumba Fitness Exhilarate workout en de acht anderen de Zumba Fitness Ripped workout. Om de intensiteit, het calorieverbruik, te beoordelen werden het hartritme tijdens de oefeningen en het zuurstofverbruik gemeten.

Enkele resultaten

Er waren geen noemenswaardige verschillen tussen de fysieke eigenschappen van de deelnemers (BMI en leeftijd) aan de Zumba Fitness Exhilarate workout of de Zumba fitness Ripped workout. Hoe dan ook, beide workouts waren lang en intens genoeg om een verhoogd calorieverbruik te veroorzaken. Deze uitslag suggereert dat deze workouts en dansoefeningen als alternatief gebruikt kunnen worden voor lopen en fietsen. Zo kunt u een gezond lichaam onderhouden, uw gewicht op peil houden worden en ziektes.

Enkele bedenkingen

Alle deelnemers waren geoefende Zumba instructeurs. Dit heeft als nadeel dat er geen cijfers voor beginners voorhanden zijn. Verder was het de bedoeling om een gelijk aantal mannen en vrouwen laten deelnemen. Dit is jammer genoeg niet gelukt omdat er meer vrouwen dan mannen meededen.

Hoe dan ook, het wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat de geselecteerde Zumba workouts een valabel alternatief zijn voor lopen en fietsen.

Zijn Zumba en Fitness een valabel alternatief voor lopen en fietsen? Klik hier de volledige studie.

bron: Sport Sci Health – Eric Sternlicht – Frank Frisch – Ken D. Sumida – 09-2013